CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Us convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l’oferta i la compra de productes a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web.

En utilitzar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions per la qual cosa us recomanem que les llegiu detingudament. Si no està d’acord amb elles haurà d’abandonar el lloc web.

1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Aquestes condicions de compra són aplicables per a totes les vendes d’articles de la marca xpassarlestona.cat que hagin estat realitzades a través del lloc web www.xpassarlestona.cat (d’ara endavant “lloc web”).

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és més gran de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només es poden fer per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està terminantment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través del lloc web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives, així com aquelles comandes que hagin estat sol·licitades per algun client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està violant alguna de les condicions de compra especificades o estigui participant a alguna activitat delictiva.

Podrem actualitzar aquestes condicions de compra, així com l’avís legal en qualsevol moment. Vostè sempre podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos prement els enllaços “Condicions de Compra” i “Avisos Legals”.

1.1. Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a XPASSARLESTONA totes les dades necessàries per a l’accés i la utilització dels serveis d’aquest lloc web. Aquests hauran de ser veraces i actuals i consent que en podrem fer ús per posar-nos en contacte amb vostè si cal.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com a obligatòria, ja que, si no ho fem, no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errors en el lliurament com a conseqüència de l’error o omissió d’aquestes dades.

L’usuari haurà de fer un ús adequat dels serveis inclosos al lloc web, sempre de conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el seu funcionament.

1.2. Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les vostres dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d’Internet es pot garantir com a segura davant d’accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol error de seguretat llevat que sigui degut a la nostra negligència.

Així mateix, vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

Tots els productes que s’ofereixen en aquest lloc web són venuts directament per XPASSARLESTONA amb NIF 47687323C i domicili a C/ Raval, núm. 27, 08695 de Bagà (Barcelona).

2.1. Procediment de compra

Podeu navegar al lloc web fins trobar l’article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d’aquí podreu afegir l’article a la vostra compra.

En cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haureu d’introduir el vostre correu electrònic i contrasenya i el sistema reconeixerà les vostres dades.

Un cop estigui al vostre compte podreu continuar la vostra compra i finalment confirmar la comanda.

2.2. Cobertura de l’oferta

La zona de lliurament d’aquests articles se circumscriu a l’Estat Espanyol. En cas de desitjar un enviament fora d’aquesta zona caldrà consultar-ho i acordar-ho prèviament.

En acceptar la comanda, confirma ser un client resident en aquesta zona. Qualsevol altra adreça de lliurament, sense acord previ, suposarà l’anul·lació automàtica de la comanda.

2.3. Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la indisponiblitat dels productes.

Consulteu la selecció d’articles disponibles per a la venda a través del lloc web, indicat amb el nom ‘a punt per enviar’, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer als catàlegs, llocs web o altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.

Si un producte no estigués disponible una vegada realitzada la comanda, se l’informaria com més aviat millor per correu electrònic o per telèfon i aquesta quedaria anul·lada.

Davant de qualsevol dubte, us recomanem que us poseu en contacte amb el servei d’atenció al client.

2.4. Contracte amb XPASSARLESTONA i acceptació de comandes

La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al vostre compte. Després de confirmar la compra, rebrà un correu electrònic com a justificant de recepció, però això no implicarà que la comanda hagi estat acceptada, ja que estaran subjectes a la nostra posterior comprovació i acceptació.

Us confirmarem l’acceptació de la comanda en un e-mail en què us informarem que la comanda està sent enviada. Només en aquell moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només per als articles relacionats en aquesta confirmació d’enviament.

2.5. Confirmació i anul·lació de comandes

Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva banda al lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos de transport, selecció d’articles, etc.), podent corregir el que consideri necessari.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web, per fer-ho caldrà que us poseu en contacte. En aquest cas, la comanda només podrà ser modificada o anul·lada si l’article no ha entrat en fase d’expedició des dels nostres magatzems.

2.6. Moneda, preus i impostos

D’acord amb la legislació vigent, tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent-hi l’IVA).

2.7. Forma de pagament i seguretat

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes per a les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

El pagament s’ha de fer mitjançant PayPal, targeta de crèdit, dèbit o transferència bancària.

L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que ens haurà d’indicar el número, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (al revers de la targeta). En cas que la vostra targeta estigui securitzada, se us demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa/Mastercard/Eurocard, pel qual el client s’autentifica davant del seu banc emissor i el comerç s’autentifica davant del seu banc receptor.

El càrrec es durà a terme en temps real mitjançant aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

2.8. Lliuraments: tipus d’enviaments, terminis i problemes

El lliurament es pot fer a l’adreça que trieu. El lliurament a domicili de les comandes el realitzarà un operador logístic dins de l’horari laboral habitual. Si no hi ha ningú en aquesta adreça quan l’operador logístic acudeixi, aquest us deixarà una nota i el seu departament d’atenció al client intentarà posar-vos en contacte amb vosaltres per tancar el lliurament.

El termini de lliurament habitual dependrà del tipus de producte adquirit a la web, segons s’especifica a continuació:

• Productes a punt per enviar: confeccionats per XPASSARLESTONA i ja en estoc. El termini de lliurament serà de 2 dies més el temps de l’enviament. (de 3 a 4 dies hàbils)

• Productes personalitzats: es confeccionen individualment per a cada client sota comanda. El termini de disseny i confecció del producte és de 20 dies a comptar des del pagament de la comanda més el termini d’enviament (de 3 a 4 dies hàbils)

Els terminis poden augmentar en períodes campanyes de nadal o altres circumstàncies derivades de (a títol informatiu únicament) la distància geogràfica, les condicions climatològiques, les guerres, les vagues, qualsevol forma d’intervenció governamental, incompliments dels nostres proveïdors, etc. així com qualsevol altra imputable a l’operador logístic encarregat del lliurament del producte. No ens fem responsables dels possibles retards que es puguin originar per qualsevol dels motius esmentats anteriorment.

Si en el moment del lliurament l’embalatge de la comanda està malmès, haureu d’obrir el paquet en presència de l’operador logístic per verificar l’estat dels articles. Si s’observen danys, haureu de detallar-los a l’albarà de lliurament i posar-vos en contacte amb nosaltres. Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, sempre que ens notifiqui aquesta incidència al més aviat possible.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i, per tant, tots els danys que es puguin originar seran de la seva responsabilitat.

2.9. Despeses d’enviament

Tal com indica l’apartat “2.2. Cobertura de l’oferta”, la zona de lliurament dels articles se circumscriu a l’Estat Espanyol.

Enviament estàndard: Nacional 6€ (IVA inclòs)

En acceptar la comanda, confirma ser un client resident en aquesta zona. Qualsevol altra adreça de lliurament suposarà l’anul·lació automàtica de la comanda.

2.10. Política de devolució, canvi i reemborsament

En cas d’existir un error a la comanda la responsabilitat del qual pogués ser-nos atribuïda, ens ha d’enviar unes fotografies que mostrin els productes danyats o no desitjats. El termini de reclamació en aquest cas és de 7 dies feiners.

Si heu detectat un error o algun dany en els productes de la vostra comanda, heu de seguir el procediment següent:

• Conserveu l’embalatge i les etiquetes que hi venien

• Feu fotografies de la comanda: productes, caixa on la vau rebre i etiquetes d’aquesta.

• Feu-nos-les arribar a maria@xpassarlestona.cat indicant la referència de la vostra comanda i sol·licitant una revisió de l’error o els danys.

Les devolucions han de ser enviades a la direcció:

#xpassarlestona (att. Maria Basart Gómez-Quintero)

C/ Raval, núm. 27, 3r

08695 Bagà (Barcelona)

Dret de desistiment:

El Client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del lliurament del Producte o des de la celebració del contracte si es tracta d’un servei, per comunicar el desistiment total o parcial de la compra del Producte o servei, de conformitat amb la legislació aplicable . La devolució efectuada en termini no comportarà cap penalització. Això no obstant, el Client haurà d’assumir les despeses d’enviament.

Haurà d’enviar l’article/s a l’embalatge original en què va ser lliurat per l’operador logístic. Un cop hagi estat rebuda la devolució per nosaltres, verificarem que els articles tornats físicament es corresponen amb l’albarà de devolució i addicionalment que aquests han estat rebuts en perfectes condicions d’ús, complets, al seu embalatge original i sense indicis d’haver estat usats.

Si la comprovació de l’estat de la comanda és satisfactòria procedirem a reemborsar-vos els diners que hagueu pagat en el seu moment a la mateixa targeta de crèdit des de la qual vau fer el pagament, en el termini màxim d’un mes. En cas contrari, ens posarem en contacte amb vosaltres per avaluar el cas.

En cas d’anul·lació de la comanda, el reemborsament es farà amb un termini màxim de 15 dies.

2.11. Garantia dels productes

El termini de garantia és de dos anys, si bé no s’hi inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, etc., ni materials que estiguin desgastats per l’ús. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable amb pressupost previ.

En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, la substitució de l’article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts #XPASSARLESTONA realitzarà canvis o devolucions sempre que:

Se’ns doni comunicació prèvia en el termini de dos mesos. Aquest pas és indispensable sigui quin sigui el motiu que provoca la devolució. Podrà fer-ho enviant-nos un correu electrònic a maria@xpassarlestona.cat adjuntant còpia de la factura i número de comanda a l’assumpte del correu electrònic. Nosaltres us indicarem com actuar per a la devolució de l’article.

L’article per tornar haurà d’estar embalat correctament per a la seva devolució. L’embalatge s’haurà de trobar en perfecte estat i conservar tots els accessoris i instruccions d’origen per poder ser tornats.

L’incompliment del termini de dos mesos no suposarà la pèrdua del dret de sanejament que correspongui, i el client serà responsable, no obstant, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació.

En virtut del Reial Decret Legislativa, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que aquest estableix (article 114), en virtut del qual:

“El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte”.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de la compra, en virtut de l’article 123 abans esmentat del Reial decret legislatiu.

3. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegador aquells punts de les condicions de servei que resultessin nuls i a incorporar-los a la resta de condicions de servei.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

#XPASSARLESTONA avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través d’aquest com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats als seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’usuari cada cop que faci efectiva una compra a través de la web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals ho hauran de notificar i, a partir de la data en què la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de la web.

En cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats il·legals o no oponibles per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està ubicat i és d’operadors d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals nacionals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

Aquest contracte entrarà en vigor i tindrà efectes plens des del moment en què es produeixi l’acceptació del client o usuari.

Aquest contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, juntament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquesta web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.