Introducció

Maria Basart I Gómez-Quintero s’ha compromès a fer que el seu lloc web sigui accessible d’acord amb el Real Decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre l’accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que és la Directiva transposada (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre de 2016.


Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.xpassarlestona.com, excloent els continguts incrustats d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d’acord amb el Royal Decret 1112/2018 per la manca de conformitat dels aspectes indicats a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recopila a continuació no és accessible per les següents raons:

 1. Falta de conformitat amb el Decret Reial 1112/2018
  • Algunes imatges no estan etiquetades ni tenen una alternativa textual genèrica [número de requisit 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 contingut no textual] estàndard] estàndard] estàndard] estàndard]
  • En algunes pàgines, alguns elements no tenen el focus del teclat [número de requisit 9.2.1.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Standard]
  • De manera puntual, algun enllaç pot no tenir el propòsit específic definit de manera textual [número de requisit 9.2.4.4 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Finalitat dels enllaços]
  • La ubicació del focus no sempre és visible quan es navega amb el teclat [número de requisit 9.2.4.7 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Focus visible] estàndard] estàndard] estàndard] estàndard] estàndard] estàndard]
  • Hi ha continguts o frases dins de la pàgina el llenguatge del qual no es pot determinar pel programa [Número de requisit 9.3.1.2 de la UNE-EN 301549: 2019 llenguatge de les parts]
  • En algunes pàgines, els components de la interfície d’usuari com a elements, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les directrius d’accessibilitat [Número de requisit 9.4.1.2 de l’UNE-EN 301549: 2021-03 Nom estàndard, funció, Funció, valor]
 2. Càrrega desproporcionada
  • No s’aplica.
 3. El contingut no entra a l’abast de la legislació aplicable
  • Pot haver -hi fitxers d’oficina en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha buscat que la majoria d’ells ho compleixin.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no siguin desenvolupats per Maria Basart I Gómez-Quintero o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers d’oficina.
  • Pot ser que hi hagi fitxers pre -registrats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin completament tots els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 12/05/2023.
El mètode que s’utilitza per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’empresa Everycode S.L. el 03/05/2023.
Última revisió de la declaració: 12/05/2023


Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.A de RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informeu sobre qualsevol possible incompliment d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relacionada amb l’accessibilitat del lloc web a través.

Per a aquestes comunicacions, aquests canals de comunicació estan disponibles:

 • Correu electrònic: maria@xpassarlestona.cat
 • Telèfon: 600 50 14 46

Segons l’article 10.2.B de RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa pel que fa al compliment dels requisits de RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible respecte a:
  • Continguts exclosos de l’àmbit de la RD 1112/2018, tal com es va establir l’article 3, secció 4.
  • Contingut que està exempt del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, els fets, els motius i la sol·licitud que permeten verificar que sigui una aplicació raonable i legítima s’ha d’especificar clarament.

Les sol·licituds d’informació i queixes accessibles es poden enviar per correu electrònic: maria@xpassarlestona.cat

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Maria Basart I Gómez-Quintero.

Procediment de reclamació

Si una vegada que es presentés una informació o queixa accessible, s’hauria desestimat, no estava d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no complia els requisits previstos a l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. També es pot iniciar una reclamació en el cas que el període de vint dies hàbils hagi transcorregut sense haver obtingut una resposta.

La reclamació es pot presentar a través del telèfon de contacte: 600 50 14 46 de Maria Basart I Gómez-Quintero.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Maria Basart I Gómez-Quintero.